Kontakta Kent


Snabbt och säkert:

kent@kattguld.com
kent@audeo.se
kent@kulturhjaltarna.se

Snabbt men något mer osäkert:
0700544834

Säkert men långsamt:
Kattguld Musik
Hågavägen 190
752 63 Uppsala

Både långsamt och osäkert, men väldigt trevligt (jag bjuder på kaffe):
Buss nr 2 till Håga. Gå till Tantens Gröna Skafferi & Garderob och fråga efter farbror Blå
OBS! Endast varannan buss nr 2 går hela vägen till Hågaby. Håll koll på bussens framskylt.

Väldigt osäkert, knappt värt att försöka:
Hemtelefon 018-460534

Med andra ord:
E-post är Guds gåva till folket!